Om Oss

Läkartidningen

Läkartidningen består av pappersutgåvan och webbplatsen Läkartidningen.se. Pappersutgåvan, som grundades 1904, utkommer vanligen varje vecka och har en upplaga på 42 600 ex.

Alla artiklar i pappersutgåvan (ISSN: 0023-7205) finns även här på Läkartidningen.se (ISSN: 1652-7518), tillsammans med webbunikt material.

På webben kan du som läsare kommentera alla artiklar. Här hittar du även bland annat Läkartidningens arkiv. Artiklarna finns i fulltext från och med år 1996.

De flesta vetenskapliga artiklar referentgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Läkartidningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev.
Vi finns även på Facebook och på Twitter (lakartidn).

Läkartidningen ges ut av Läkartidningen Förlag AB som ägs av Sveriges läkarförbund, som svarar för innehållet på Läkartidningens ledarsida (Signerat) och på särskilda förbundssidor i tidningen. Vad gäller övrigt material är Läkartidningen publicistiskt självständig.

Läkartidningen Förlag anordnar även symposier och karriärkvällar samt ger ut böcker.

Förlaget har en särskild karriärsajt med platsannonser och karriärrelaterat material, Läkarkarriär.