ABC OM KARDIOLOGI

264,15kr301,90kr Exkl moms

Läkartidningen har här sammanställt tio ABC-artiklar och tio översiktsartiklar som rör kardiologi. Artiklarna har uppdaterats avseende diagnostik, behandling och referenser. De har också redigerats om med avsikten att ge en tydlig och handfast beskrivning av de diagnoser och metoder som beskrivs. Artiklarna ska inte ses som en komplett lärobok i hjärtsjukdomar, utan som en hjälp i att korrekt handlägga ett flertal vanliga hjärtåkommor på vårdcentraler, akutmottagningar och i övriga vårdmiljöer – allt i syfte att ge patienten en god och säker vård.

Boken är indelad i avsnitt som rör ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt samt övriga hjärtsjukdomar. Vi hoppas och tror att boken kommer att bli till nytta för läsare och patienter!